Projekty

Pořádání koncertů, přednášek a tematických diskuzí

Nahrávka kompletního varhanního díla Maxe Regera na pražské romantické varhany

Podpora provádění děl Maxe Regera

Překlad a podpora literatury (faktické a životopisné, odborné, interpretační a notové)

Podpora umění (umělců, vzácných hudebních nástrojů a kulturního dědictví)

Založení Spolku Maxe Regera

a další…