Úvod

Roku 2023 jsme slavili výročí 150 let od narození jednoho z nejpozoruhodnějších romantických skladatelů Maxe Regera (19. 3. 1873 – 11. 5. 1916). Generace jeho vrstevníků ho považovali za jednoho z největších hudebních géniů. Ve své době byl nejhranějším skladatelem vůbec. Mimo své náročné interpretační činnosti a plodné skladatelské práce vychoval Reger i mnoho úspěšných osobností (Joseph Haas, Jaroslav Kvapil, George Szell, Jaromír Weinberger, Erwin Schulhoff, Václav Talich a další).

Obecně se má za to, že byl Reger pouze významným autorem varhanních skladeb. Sám však interpretoval své skladby více jako klavírista a dirigent než jako varhaník.
Mezi varhaníky je pochopitelně Reger oblíben napříč národy. Je však smutným faktem, že v České republice je například mezi klavíristy už méně známým autorem. O jeho písňové, komorní, symfonické nebo vokálně instrumentální hudbě nemluvě. A to přes skutečnost, že jeho skladby hrály a natáčely i takové legendy jako klavíristé Rudolf Serkin a Svjatoslav Richter, ze současných Marc André Hamelin nebo Markus Becker.

Naším cílem je proto přiblížit českému publiku hudbu tohoto nedoceněného génia a realizovat projekty, jež budou zaměřeny k prohloubení povědomí společnosti o Regerově životě a hudební řeči.

Našimi partnery nebo spolupracovníky jsou například KKV, varhanář Ivan Bok, farnost sv. Petra na Praze 1 v čele s otcem Lukášem Lipenským, obchod Sacrum.cz, Spolek Maxe Regera, Via Musica a další.

Projekty

Pořádání koncertů, přednášek a tematických diskuzí

Nahrávka kompletního varhanního díla Maxe Regera na pražské romantické varhany

Podpora provádění děl Maxe Regera

Překlad a podpora literatury (faktické a životopisné, odborné, interpretační a notové)

Podpora umění (umělců, vzácných hudebních nástrojů a kulturního dědictví)

Založení Spolku Maxe Regera

a další…

Festival

Hudební festival Maxe Regera, založen k 150. výročí od skladatelova narození, si klade za cíl osvětu Regerova génia, jeho známých i méně známých děl a pochopitelně uvedení posluchačů do historického i hudebního kontextu Regera spolu s dalšími významnými autory.

Letošní druhý ročník přináší cyklus tří varhanních koncertů na nádherný, nově restaurovaný romantický nástroj Em. Š. Petra u sv. Petra na Poříčí v Praze (Biskupská ulice).


14. června, 19:00
Martin Moudrý, Petr Grau (flétna)

J. S. Bach (1685 – 1750): Preludium a fuga C dur, BWV 545
Sonáta g moll pro flétnu a varhany, BWV 1020
Martin Moudrý (1986): Improvizace
Gabriel Fauré (1845 – 1924): Pavane
Max Reger (1873 – 1916): Tria, op. 47 (výběr)
Jehan Alain (1911 – 1940): Trois Mouvements, Andante
Max Reger (1873 – 1916): Monology, op. 63, Introd. a passacaglia f moll21. června, 19:00
Přemysl Kšica

J. S. Bach (1685-1750): Preludium a fuga e moll, BWV 548
Johannes Brahms (1833-1897): O Welt, ich muss dich lassen op. 122/3
Maurice Duruflé (1902-1986): Preludium a fuga na jméno „Alain“ op. 7
Přemysl Kšica (1981): Improvizace
Max Reger (1873-1916): Fantazie a fuga na B-A-C-H op. 4628. června, 19:00
Aleš Nosek

J. S. Bach (1685 – 1750): Preludium a fuga D dur, BWV 532
Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland
J. G. Walther (1684 – 1748): Variace na chorál Jesu meine Freude
J. G. Rheinberger (1839 – 1901): Duett F dur
Preludium c moll
Max Reger (1873 – 1916): Chorální předehry (Op. 135a):
Jesus meine Zuversicht
Wer nur den lieben Gott…
Scherzo (12 Stücke, Op.65)
Alexander Guilmant (1837 – 1911): O filii
Vítězslav Novák (1870 – 1949): Preludium na valašskou píseň
Charles Tournemire (1870 – 1939): Chorální improvizace na Victimae paschali laudes


Vstupenky zde nebo na místě

Kontakt

moudrymartin@centrum.cz