Festival

Hudební festival Maxe Regera, založen k 150. výročí od skladatelova narození, si klade za cíl osvětu Regerova génia, jeho známých i méně známých děl a pochopitelně uvedení posluchačů do historického i hudebního kontextu Regera spolu s dalšími významnými autory.

Letošní druhý ročník přináší cyklus tří varhanních koncertů na nádherný, nově restaurovaný romantický nástroj Em. Š. Petra u sv. Petra na Poříčí v Praze (Biskupská ulice).


14. června, 19:00
Martin Moudrý, Petr Grau (flétna)

J. S. Bach (1685 – 1750): Preludium a fuga C dur, BWV 545
Sonáta g moll pro flétnu a varhany, BWV 1020
Martin Moudrý (1986): Improvizace
Gabriel Fauré (1845 – 1924): Pavane
Max Reger (1873 – 1916): Tria, op. 47 (výběr)
Jehan Alain (1911 – 1940): Trois Mouvements, Andante
Max Reger (1873 – 1916): Monology, op. 63, Introd. a passacaglia f moll21. června, 19:00
Přemysl Kšica

J. S. Bach (1685-1750): Preludium a fuga e moll, BWV 548
Johannes Brahms (1833-1897): O Welt, ich muss dich lassen op. 122/3
Maurice Duruflé (1902-1986): Preludium a fuga na jméno „Alain“ op. 7
Přemysl Kšica (1981): Improvizace
Max Reger (1873-1916): Fantazie a fuga na B-A-C-H op. 4628. června, 19:00
Aleš Nosek

J. S. Bach (1685 – 1750): Preludium a fuga D dur, BWV 532
Chorální předehra Nun komm, der Heiden Heiland
J. G. Walther (1684 – 1748): Variace na chorál Jesu meine Freude
J. G. Rheinberger (1839 – 1901): Duett F dur
Preludium c moll
Max Reger (1873 – 1916): Chorální předehry (Op. 135a):
Jesus meine Zuversicht
Wer nur den lieben Gott…
Scherzo (12 Stücke, Op.65)
Alexander Guilmant (1837 – 1911): O filii
Vítězslav Novák (1870 – 1949): Preludium na valašskou píseň
Charles Tournemire (1870 – 1939): Chorální improvizace na Victimae paschali laudes


Vstupenky zde nebo na místě